Bələdçi
Security System 1.8.6 © 2006-2008 by BS-Fusion Deutschland
LAYİHƏ

MÜNSİFLƏR MƏHKƏMƏSİ HAQQINDA AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ QANUNU
POLİQLOT

``POLİQLOT``UN SƏHİFƏSİ

HİYM MİLLİ MƏCLİSƏ TƏKLİFLƏR GÖNDƏRMİŞDİR
Hüquqi İslahatlara Yardım Mərkəzi (HİYM) 8 sentyabr 2008-ci ildə  Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin İnsan hüquqları daimi komissiyasının sədri Rəbiyyət xanım Aslanovanın adına məktub göndərərək 1999-cu il dekabrın 28-də Milli Məclisdə qəbul edilmiş və 2000-ci il sentyabrın 1-dən qüvvəyə minmiş “Azərbaycan Respublikasının Mülki Məcəlləsi”ndə təsbit edilən bəzi hüquq normalarının praktikada müəyyən problemlər yaratması haqqında  konkret maddələr üzrə açıqlama vermiş, bu və digər müddəalarla bağlı, xüsusən Mülki Məcəllənin vətəndaşların hüquqlarını məhdudlaşdıran  vəsiyyət üzrə vərəsəlik institutu barəsindəki  1203.1 maddəsində dəyişiklik edilməsi üçün öz təkliflərini vermişdir.
Məktubun tam mətni “təkliflər” bölümündə yerləşdirilmişdir.
Azərbaycan Arbitraj və Mediasiya Mərkəzi
Hüquqi İnnovasiya və İnkişaf Mərkəzi

Hüquq Təlim-Tədris Mərkəzi