Bələdçi
Security System 1.8.6 © 2006-2008 by BS-Fusion Deutschland
LAYİHƏ

MÜNSİFLƏR MƏHKƏMƏSİ HAQQINDA AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ QANUNU
POLİQLOT

``POLİQLOT``UN SƏHİFƏSİ

HİYM TƏKLİFİNİ MİLLİ MƏCLİSƏ GÖNDƏRMİŞDİR
Hüquqi İslahatlara Yardım Mərkəzi (HİYM) təqsirləndirilən şəxs qismində cəlb etmə barədə qərardan barəsində qərar qəbul edilən şəxs və ya onun müdafiəçisi tərəfindən birbaşa məhkəməyə şikayət etmə hüququnun Azərbaycan Respublikası Cinayət Prosessual Məcəlləsində nəzərdə tutulmamasının insan hüquqlarının və əsas azadlıqlarının qorunmasında ciddi problemlər yaratması ilə bağlı şərhini 7 iyul 2008-ci ildə Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin İnsan hüquqları daimi komissiyasının sədri Rəbiyyət xanım Aslanovaya göndərmişdir.
Təklifdə təqsirləndirilən şəxs qismində cəlbetmə qərarından məhkəmə nəzarəti qaydasında şikayət verilməsinin təmin olunması üçün Azərbaycan Respublikası Cinayət Prosessual Məcəlləsinin 449.3-cü maddəsinə əlavələr edilməsi təklif olunur.  
Məktubun tam mətni “təkliflər” bölümündə yerləşdirilmişdir.
Azərbaycan Arbitraj və Mediasiya Mərkəzi
Hüquqi İnnovasiya və İnkişaf Mərkəzi

Hüquq Təlim-Tədris Mərkəzi