Bələdçi
Security System 1.8.6 © 2006-2008 by BS-Fusion Deutschland
LAYİHƏ

MÜNSİFLƏR MƏHKƏMƏSİ HAQQINDA AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ QANUNU
POLİQLOT

``POLİQLOT``UN SƏHİFƏSİ

“Rusca-Azərbaycanca hüquq lüğəti” çapdan çıxmışdır
Hüquqi İslahatlara Yardım Mərkəzi tərəfindən hazırlanmış “Rusca-Azərbaycanca hüquq lüğəti” çapdan çıxmışdır. Lüğət hüquq sahəsini əhatə edən iki minə yaxın termindən və anlayışdan ibarətdir. Lüğət  ali hüquq təhsil müəssisələrinin tələbələri, müəllimləri; iqtisadçılar; sahibkarlar; hüquq sahəsində işləyən dövlət qulluqçuları və hüquqla maraqlanan oxucu kütləsi üçün nəzərdə tutulub.
Eyni zamanda kitabda (210-217-ci səhifələrdə) 60-a yaxın latın hüquq terminləri verilmişdir.
Kitab 500 nüsxədə CBS mətbəəsində çap olunmuşdur.
Kitabın tərtibçiləri HİYM-in əməkdaşları Alidə Mahmudova və Məlahət Vəliyevadır.
Kitab haqqında əlavə məlumatı və kitabın tam mətnini “Nəşrlər” bölməsindən əldə edə bilərsiniz.
Azərbaycan Arbitraj və Mediasiya Mərkəzi
Hüquqi İnnovasiya və İnkişaf Mərkəzi

Hüquq Təlim-Tədris Mərkəzi