Bələdçi
Security System 1.8.6 © 2006-2008 by BS-Fusion Deutschland
LAYİHƏ

MÜNSİFLƏR MƏHKƏMƏSİ HAQQINDA AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ QANUNU
POLİQLOT

``POLİQLOT``UN SƏHİFƏSİ
HİYM NAZİRLƏR KABİNETİNƏ TƏKLİF GÖNDƏRMİŞDİR
Hüquqi İslahatlara Yardım Mərkəzi (HİYM) 14.08.2008-ci ildə  Azərbaycan Respublikasının Baş naziri cənab Artur Rəsizadəyə SSRİ tabeliyində olan və SSRİ dövlət büdcəsindən maliyyələşmiş, lakin Azərbaycan SSR ərazisində fəaliyyət göstərmiş dövlət idarəetmə orqanlarının baş idarələrinin və digər qurumlarının işçilərinin dövlət qulluqçusu statusu alması üçün Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabinetinin 15 may 2007-ci il tarixli, 77 saylı Qərarına əlavələr edilməsi barədə” qərarına dair təklif göndərmişdir. Təklif sovet dövründə partiya və təsərrüfat orqanlarında çalışmış bəzi şəxslərin pensiya təminatını yaxşılaşdırmaq məqsədi daşıyır...
HİYM TƏKLİFİNİ MİLLİ MƏCLİSƏ GÖNDƏRMİŞDİR
Hüquqi İslahatlara Yardım Mərkəzi (HİYM) təqsirləndirilən şəxs qismində cəlb etmə barədə qərardan barəsində qərar qəbul edilən şəxs və ya onun müdafiəçisi tərəfindən birbaşa məhkəməyə şikayət etmə hüququnun Azərbaycan Respublikası Cinayət Prosessual Məcəlləsində nəzərdə tutulmamasının insan hüquqlarının və əsas azadlıqlarının qorunmasında ciddi problemlər yaratması ilə bağlı şərhini 7 iyul 2008-ci ildə Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin İnsan hüquqları daimi komissiyasının sədri Rəbiyyət xanım Aslanovaya göndərmişdir.
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI ƏDLİYYƏ NAZİRLİYİNDƏ DÖVLƏT QEYDİYYATINA ALINMIŞ MƏRKƏZİMİZ FƏALİYYƏTƏ BAŞLAMIŞDIR

Azərbaycan Respublikası Ədliyyə Nazirliyi Qeydiyyat və Notariat baş İdarəsinin rəisi İlqar Məmmədovun imzası ilə 30 mart 2008-ci il tarixdə ( Qeydiyyat №-si 1108-Q21-2501 ) “Hüquqi İslahatlara Yardım Mərkəzi” İctimai Birliyinin Nizamnaməsi təsdiq edilmişdir.
Birliyin təsisçiləri F.N.Abdullayev və N.Y.Abdullayevdir.
İctimai Birliyin üzvlərinin 05 aprel 2008-ci il tarixli ümumi yığıncağının qərarına əsasən (Protokol  № 01) Birliyin “İdarə Heyəti haqqında Əsasnamə”si, “Nəzarət-təftiş Komissiyası haqqında Əsasnamə”si də qəbul edilmişdir.
Hər 3 sənədin mətni faylda əlavə edilir.
Nizamnamə və əsasnamələr

Azərbaycan Arbitraj və Mediasiya Mərkəzi
Hüquqi İnnovasiya və İnkişaf Mərkəzi

Hüquq Təlim-Tədris Mərkəzi