Kitablarımız

MEDİASİYA mübahisələrin məhkəmədənkənar alternativ həlli üsulu kimi

Kitabı Yüklə

Kitab mübahisələrin vasitəçinin-mediatorun iştirakı ilə məhkəmədənkənar alternativ həlli yollarından biri olan mediasiyadan-vasitəçilikdən bəhs edir.

Azərbaycan Arbitraj və Mediasiya Mərkəzi

Kitabı Yüklə

Azərbaycan Beynəlxalq Kommersiya Arbitraj Məhkəməsinin (BKAM) beynəlxalq əlaqələrinə həsr olunmuş Xüsusi Buraxılış.

Nəşr Azərbaycan Arbitraj və Mediasiya Mərkəzinin Baş Katibliyi tərəfindən hazırlanmışdır.

VƏRƏSƏLİK normativ aktlar, qərarlar və şərhlər (1923-2000-ci illər)

Kitabı Yüklə

Respublikamız müstəqillik əldə etdikdən sonra özünün milli qanunvericilik bazasını yaratmış və bu gün də həmin bazanın möhkəmləndirilməsi üçün mühüm addımlar atılır. Yeni qanunlar, digər normativ hüquqi aktlar qəbul edildikdən sonra həm rəsmi mətbuat, rəsmi nəşrlər vasitəsilə, həm də hüquq ədəbiyyatı nəşrləri ilə məşğul olan özəl nəşriyyatlar tərəfindən dərc edilir, ictimaiyyətin, xüsusən, qanunların tətbiqi və icrasını həyata keçirən orqanların, şəxslərin istifadəsinə çatdırılır.

MÜBAHİSƏLƏRİN ALTERNATİV HƏLLİ ÜSULLARI

Kitabı Yüklə

“MÜBAHİSƏLƏRİN ALTERNATİV HƏLLİ ÜSULLARI

Beynəlxalq sənədlər, şərhlər, qanunvericilik” kitabı nəşr edilmişdir

VƏRƏSƏLİK (NORMATİV AKTLAR, QƏRARLAR VƏ ŞƏRHLƏR (1923-2000-CI İLLƏR)

Kitabı Yüklə

“VƏRƏSƏLİK (NORMATİV AKTLAR, QƏRARLAR VƏ ŞƏRHLƏR (1923-2000-CI İLLƏR)” KİTABI TƏKRAR NƏŞR EDİLMİŞDİR

SOYQIRIM CİNAYƏTİ (Beynəlxalq aktlar, normativ sənədlər, müraciətlər və şərhlər toplusu)

Kitabı Yüklə

SOYQIRIM CİNAYƏTİ
(Beynəlxalq aktlar, normativ sənədlər,
müraciətlər və şərhlər toplusu) kitabı çapdan çıxmışdır

Beynəlxalq Arbitraj Prosesi

Kitabı Yüklə

Beynəlxalq Arbitraj Prosesi kitabi