AR-Ədliyyə Nazirliyinin Qanunvericilik Baş İdarəsinin rəisi Cənab Adil Əliyevə

AR-Ədliyyə Nazirliyinin Qanunvericilik Baş İdarəsinin rəisi Cənab Adil Əliyevə

                

                                                                                                                                    Azərbaycan Respublikasının Ədliyyə Nazirliyinin  

                                                                                                           Qanunvericilik Baş İdarəsinin rəisi

                                                                                  Cənab Adil Əliyevə

 

            Hörmətli Adil müəllim,

         Əsası ümumilli liderimiz,möhtərəm Heydər Əliyev tərəfindən qoyulan və bu gündə onun laiqli siyasi davamçısı olan Azərbaycan Respublikasınıən Prezidenti,cənab İlham Əliyev tərəfindən aparılan uğurlu islahatlar,o cümlədən iqtisadi islahatlar nəticəsində ölkəmizdə sahibkarlığın dinamik inkişafı təmin edilmişdir.Sözsüz ki,sahibkarlığın inkişafının tam bərqərar edilməsi üçün mühüm işlərin mütəmadi olaraq davam etdirilməkdədir.

       Məlumunuz olduğu kimi sahibkarların hüquqlarının müdafiəsi məqsədi ilə Sahibkarlıq sahəsində aparılan yoxlamaların tənzimlənməsi və sahibkarların maraqlarının müdafiəsi haqqında 2 iyul 2013-cü il№ 714-IVQ-saylı Azərbaycan Respublikasının qanunu və Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab İlham Əliyevin 2011-ci il 15 fevral tarixli 383 nömrəli  Fərmanı ilə təsdiq edilmiş Sahibkarlıq sahəsində aparılan yoxlamaların vahid məlumat reyestrinin forması və aparılması qaydası haqqında əsasənamə qəbul edilmişdir.

      Yuxarıda sözügedən Sahibkarlıq sahəsində aparılan yoxlamaların tənzimlənməsi və sahibkarların maraqlarının müdafiəsi haqqında qanunun 2.1-ci maddəsinə və Sahibkarlıq sahəsində aparılan yoxlamaların vahid məlumat reyestrinin forması və aparılması qaydası haqqında əsasənamənin 1.4-cü maddəsinə əsasən Qanun əsasında sahibkarlıq sahəsində hər hansı yoxlama aparmaq səlahiyyətinə malik dövlət orqanları, publik hüquqi şəxslər, habelə dövlət mülkiyyətində olan və müvafiq xidmətlər göstərilməsində inhisarçı mövqe tutan hüquqi şəxslər (bundan sonra - yoxlayıcı orqan) sahibkarlıq fəaliyyətinin həyata keçirildiyi yerlərə gəlməklə sahibkarlıq fəaliyyəti subyektlərində keçirdikləri bütün növ yoxlamaların (o cümlədən araşdırma, müayinə, monitorinq, müşahidə, təftiş, nəzarət, xronometraj, reyd, baxış və digər bu cür tədbirlərin) bu Əsasnamə ilə müəyyən edilmiş müddətdə və qaydada Reyestrdə qeydiyyata alınmasını təmin etməlidirlər.

       Hörmətli Adil müəllim

      Qeyd etməyi zəruri hesab edirik ki,sahibkarlıq sahəsində aparılan yoxlamaların tənzimlənməsi və sahibkarların hüquqlarının müdafiəsi haqqında qanunun yuxarıda  təsbit olunan normalarının praktiki tətbiqində bəzi hallarda fikir ayrılıqları,ziddiyyətlər və fərqli yanaşmalar müşahidə edilmişdir ki,bu da hazırki məktubla Sizə müraciət olunmasına səbəb olmuşdur.

Belə ki Azərbaycan Respublikasının İnzibati Xətalar Məcəlləsinin 211-ci maddəsində nəzərdə tutulan Epidemiya əleyhinə rejimin, sanitariya-gigiyena və karantin rejimlərinin pozulması ilə əlaqədar yoxlayıcı orqanlar tərəfindən həmin halların sahibkarlıq subyektində aşkara çıxarılması məqsədi ilə həyata keçirdikləri baxış,yoxlamalar,reydlər və.s müvafiq reyestrə daxil edilmədən həyata keçirilir.

     Hörmətli Adil müəllim

     Yuxarıda İstinad olunan qanunun dispozisiyasından aydın olur ki yoxlayıcı orqanlar tərəfindən həyata keçirilən bütün növ baxış,reyd,xronometraj və.s həyata keçirilməsi zamanı yoxlama ilə bağlı məlumatlar müvafiq reyesrtə daxil edilməklə aparılmalıdır.Lakin praktik təcrübədə Azərbaycan Respublikasının İnzibati Xətalar Məcəlləsinin 211-ci maddəsində nəzərdə tutulmuş epidemiya əleyhinə rejimin, sanitariya-gigiyena və karantin rejimlərinin pozulması ilə əlaqədar inzibati xətalara dair işlər üzrə icraat zamanı sahibkarlıq subyektində aparılan baxış,reyd,nəzarət və.s aparılan zaman yoxlamaya dair hər hansı məlumatın müvafiq reyestrə daxil edilmədən aparıldığı müşahidə olunmuşdur.

      Göstərilənləri nəzərə alıb,Azərbaycan Respublikasının İnzibati Xətalar Məcəlləsinin 211-ci maddəsində nəzərdə tutulan halların araşdırılması məqsədi ilə yoxlayıcı orqanlar tərəfindən həyata keçirilən araşdırma, müayinə, monitorinq, müşahidə, təftiş, nəzarət, xronometraj, reyd, baxış və digər bu cür tədbirlərin  Sahibkarlıq sahəsində aparılan yoxlamaların tənzimlənməsi və sahibkarların maraqlarının müdafiəsi haqqında qanunun 2.1-ci maddəsinin təsirinə düşüb düşməməsi eyni zamanda Sahibkarlıq sahəsində aparılan yoxlamaların vahid məlumat reyestrinin forması və aparılması qaydası haqqında əsasənamənin 1.4- cü bəndinə əsasən həmin növ yoxlamaların müvafiq reyestrə daxil edilməklə aparılıb aparılmaması ilə əlaqədar məsələni izah etməyinizi Sizdən xahiş edirik.  

Əvvəlcədən minnətdarlığımızı bildiririk.

 

 

 

 

 

Hüquqi İslahatlara Yardım Mərkəzinin

Sədri                                                                                                 Natiq Abdullayev

legalreform.az